Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 09.01.2020
Autor: Jerzy Masłowski

Ranking Liceów 2020

Pierwsze miejsce w skali kraju zajęło Uniwersyteckie LO z Torunia (100). Najlepsze wyniki z woj. lubelskiego osiągnęło I LO im. S. Staszica w Lublinie zajmując 19 pozycję w kraju (64,93). Z regionu chełmskiego najwyższą pozycję - 341 na liście krajowej zajęło I LO im. S. Czarnieckiego z Chełma (42,57). W pierwszej 500. znalazło się również I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie - pozycja 450 (40,08).

Pozostałe licea:

I LO im. T. Kościuszki   Włodawa znalazło się na 549 pozycji  (38,53).

II LO im. gen. G.Orlicz-Dreszera  Chełm - 714 pozycja, w roku 2019 była to pozycja 414 (35,42).

II LO im. A. Frycza Modrzewskiego  Włodawa  - 975 pozycja (30,42).

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów:

  • Sukcesy szkoły w olimpiadach - 25%  (55 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019 oraz 20 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich).
  • Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych - 30% (wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, nie uwzględniono wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych, wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności). 
  • Wyniki matury z przedmiotów dodatkowych - 45% (wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, nie uwzględniono wyników matury międzynarodowej).

W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Pełne listy rankingowe i szczegółowe kryteria: http://licea.perspektywy.pl/2020/article

 

Opcje strony

do góry