Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

„Kim będę, gdy dorosnę" - projekt edukacyjny

Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie edukacyjnym „Kim będę, gdy dorosnę”, który skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. To kolejny projekt opracowany w ramach sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy Oddziale LSCDN w Chełmie.

Tematyka projektu wynika z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument proponuje i porządkuje  działania, które powinny być realizowane w edukacji wczesnoszkolnej w tym zakresie.

Nadrzędnym celem realizacji projektu jest możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji różnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych przez jego realizatorów na zakończenie działań sieci w czerwcu 2019 r.

Nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu  prosimy o wypełnienie karty uczestnika projektu i przesłanie jej drogą elektroniczną   (na adres e-mail: elipska@lscdn.pl) lub tradycyjną  (na adres: LSCDN Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm, z dopiskiem: „Kim będę, gdy dorosnę”) bądź złożenie w sekretariacie Ośrodka, ul. Waśniewskiego 17. Po złożeniu karty realizatorzy otrzymają stosowne deklaracje odnośnie ochrony danych osobowych.

Zapytania dotyczące realizacji projektu należy kierować do autorek projektu (dane kontaktowe w karcie projektu).

Mam nadzieję, że nasza propozycja będzie inspiracją do twórczych, nowatorskich działań w zakresie doradztwa zawodowego.

Koordynator sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Lipska

Opcje strony

do góry