Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatel Chełma - projekt edukacyjny dla uczniów klas I - III

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym, który skierowany jest do uczniów klas I-III miasta Chełma. Projekt został opracowany w ramach sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej przy Oddziale LSCDN w Chełmie.

Szanowni Państwo Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Tematyka projektu skupia się wokół grupy rówieśniczej, rodziny oraz miasta Chełma, jego mieszkańców i osobliwości. Stąd temat projektu: „Obywatel Chełma”.

Celem działań projektowych jest przede wszystkim kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych; w tym wzmacnianie poczucia tożsamości , przywiązania do historii i tradycji oraz dbałość o wychowanie  w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,  a także dla środowiska przyrodniczego. Nadrzędnym celem realizacji projektu jest możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji różnych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych przez jego realizatorów na zakończenie działań sieci w czerwcu 2019 r.

Nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu prosimy o wypełnienie karty uczestnika projektu i przesłanie jej drogą elektroniczną  (na adres e-mail: elipska@lscdn.pl) lub tradycyjną  (na adres: LSCDN Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm, z dopiskiem: „Obywatel Chełma”) bądź złożenie w sekretariacie Ośrodka, ul. Waśniewskiego 17. Po przesłaniu karty realizatorzy otrzymają stosowne deklaracje odnośnie ochrony danych osobowych.

Zapytania dotyczące realizacji projektu należy kierować do autorek projektu (dane kontaktowe w karcie projektu).

Życzę ciekawych inspiracji i satysfakcji z podejmowanych działań:

koordynator sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - Ewa Lipska

Opcje strony

do góry