Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Do Niepodległej. Chełm w latach 1913 -1918

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913−1918" - 10 listopada 2018 roku , godz. 17,00 (sale ekspozycyjne - ul. Lubelska 57).

Wystawa jest podstawowym elementem  zadania pt. „Do Niepodległej. Chełm w latach 1913−1918. Wystawa i katalog”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został również opracowany katalog wystawy, w którym opublikowane są materiały archiwalne, ikonografia oraz wspomnienia.

Dla uczniów szkół podstawowych i licealnych (w oparciu o wystawę) prowadzone będą zajęcia edukacyjne – wykłady, lekcje muzealne i warsztaty plastyczne.

Na ekspozycji przedstawiona zostanie sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza oraz przemiany jakie zachodziły na terenie ziemi chełmskiej w tym okresie. Problematyka wystawy zobrazowana zostanie poprzez udostępnienie wybranych zabytków – dokumentów życia codziennego, ogłoszeń władz okupacyjnych, pocztówek, fotografii, prasy oraz militariów, pochodzących ze zbiorów Muzeum w Chełmie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Oddziału Chełm, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Biblioteki Austriackiej w Wiedniu, Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie, a także osób prywatnych. Dopełnieniem ekspozycji będą wspomnienia świadków tych wydarzeń – mieszkańców Chełma oraz żołnierzy armii rosyjskiej, austriackiej i niemieckiej, którzy wraz ze zmianami linii frontu przybywali do miasta. Obok obrazu działań wojennych i codziennego życia chełmian zaprezentowane zostaną informacje o aktywności polskiej społeczności, zwieńczeniem której było odzyskanie wolności i włączenie Chełma do niepodległej Rzeczypospolitej.

Wystawa czynna będzie do 31 marca 2019 roku.

Opcje strony

do góry