Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/biala-podlaska/13720,Relacja-Konferencja-Rozwoj-kompetencji-przyszlosci-na-lekcjach-jezyka-polskiego-.html
18.07.2024, 11:09
Data publikacji: 19.12.2022
Autor: Beata Samojluk

Relacja - Konferencja Rozwój kompetencji przyszłości na lekcjach języka polskiego i języków obcych

Doskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań jest wpisane na stałe w realia pracy nauczyciela. Zachodzące w otaczającym nas świecie zmiany, konieczność przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, postęp technologiczny oraz rozwój neurodydaktyki powodują potrzebę poszukiwania nowych dróg i rozwiązań stosowanych w szkole w procesie dydaktycznym.

9 grudnia 2022r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja: Rozwój kompetencji przyszłości na lekcjach języka polskiego i języków obcych.
Organizatorami byli doradcy metodyczni Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z oddziału Biała Podlaska: Małgorzata Bierczyńska-Osuch – doradca metodyczny języka niemieckiego, Beata Samojluk – doradca metodyczny języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego i Magdalena Nowosielska – doradca metodyczny informatyki.

Wydarzenie to odbyło się ramach sieci współpracy Biała w chmurze.

Konferencję otworzyła p. Aleksandra Dopierała – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica.
Konferencję swoją obecnością zaszczycili: pan Jacek Misiuk - wicedyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz pani Elżbieta Komosa – konsultant ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej.
W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele języka polskiego i języków obcych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, parczewskiego i łukowskiego.

Tematem wystąpienia doradców metodycznych było rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości.  Uczestnikom spotkania zaprezentowano różne formy pracy kształtujące u uczniów m.in. umiejętność pracy w zespole – także w obrębie wirtualnego zespołu, rozwiązywania złożonych problemów, zdolność uczenia się oraz myślenia projektowego. Zwrócono uwagę na rolę innowacji pedagogicznych realizowanych z uczniami i dla uczniów.  Przedstawiono propozycje kreatywnych działań z zastosowaniem TIK do procesu uczenia – w szczególności przygotowania uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu /od kreatywności, poprzez odpowiedzialne działanie projektowe do prezentacji własnej pracy i jej celowości/ oraz do przygotowania do egzaminów zewnętrznych /poprzez analizę wyników i wnioskowanie , poprzez stosowanie zasad tj. 8 x POWTÓRZ czy 6 x Dlaczego/.  Doradcy zaproponowali także rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji.

Po części wykładowej uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach:
E-narzędziownik do wykorzystania w przygotowaniu do egzaminu, podczas których uczyli się tworzyć własne materiały edukacyjne uatrakcyjniające zajęcia z języka polskiego i języków obcych oraz wspierające proces przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Doradcy metodyczni - organizujący konferencję serdecznie dziękują:

  • p. Aleksandrze Dopierała - Dyrektorowi IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej
  • p. Barbarze Kratiuk – Kierownikowi LSCDN Odział Biała Podlaska

za wsparcie i życzliwość w przygotowaniu wydarzenia.

Na prośbę nauczycieli konferencja odbędzie się także w trybie online w dniu 3.02.2023 w godz. 14.00 – 19.00.

Poniżej link do rejestracji: https://www.lscdn.pl/pl/kursy/680k8100,Rozwoj-kompetencji-przyszlosci-na-lekcjach-jezyka-polskiego-i-jezykow-obcych.html

Opcje strony