Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

'Razem osiągniemy więcej!' - 'Zusammen kommen wir weiter!' - nowa edycja projektu PNWM

Nowa edycję projektu PNWM 'Razem osiągniemy więcej' - tematem wiodącym, którym jest orientacja zawodowa. W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec będą mieli okazję zdobyć często pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Zainteresowanych uczestników i i uczestniczki przygotujemy do indywidualnych praktyk zawodowych, które będą mogli odbyć w kraju sąsiada.

Pani Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Elke Büdenbender, Małżonka Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, objęły wspólnym patronatem projekt PNWM 'Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!'.

W pierwszej części projektu młodzi ludzie wezmą udział w spotkaniach młodzieży w placówkach kształceniowych, które specjalizują się w polsko-niemieckich projektach wymiany. Zostaną one przygotowane wspólnie przez pedagogów szkolnych i pozaszkolnych, szczególnie istotna będzie również partycypacja młodzieży. Dni projektowe, warsztaty tematyczne lub wizyty w zakładach pracy zmotywują i zachęcą do odbycia, w drugiej części projektu, indywidulanych praktyk zawodowych. Doświadczenia zdobywane podczas spotkań młodzieży i następnie w czasie praktyk (takie jak na przykład życie w nowym otoczeniu, przełamywanie barier, praca w wielojęzycznych zespołach) ułatwią w przyszłości start w życie zawodowe.

Więcej info 

Opcje strony

do góry