Centrum LSCDN

Biała Podlaska

ZAPISY - Oddział Biała Podlaska

Aktualny Harmonogram szkoleń listopad- grudzień 2018
klikając na nr szkolenia (należy mieć założone konto).

Konto bankowe dla wpłat za szkolenia, wynajem sal w Białej Podlaskiej:

LSCDN O/Biała Podlaska
Bank PKO BP  55 1020 3147 0000 8102 0129 7068

Pozostałe szkolenia z naszej oferty - sprawdź

 

17.11.2018r.  Usługi Google w pracy nauczyciela   – 459

17.11.2018r.  Kreatywne lekcje wychowawcze   – 487

19.11.2018r.  Obserwacja zajęć oraz działań podejmowanych przez nauczyciela w celu dokonania jego oceny pracy  – 205

23.11.2018r.  Cele wychowawcze na lekcjach języka polskiego   – 420

24.11.2018r.  Jesień i zima inspiracją twórczą w pracy z dzieckiem młodszym   – 412

24.11.2018r.  Zajęcia rewalidacyjne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  514

26.11.2018r.  Programowanie edukacji katechetycznej w roku szkolnym 2018/2019.   – 471

27.11.2018r.  Konferencja dla nauczycieli Sto lat Niepodległej   – 532

29.11.2018r.  O patriotyzmie i polskich korzeniach w edukacji wczesnoszkolnej – 405

30.11.2018r.  Indywidualizacja pracy  z uczniem ze SPE na lekcjach języka obcego   – 450

01.12.2018r.  Funkcje oceniania i metody sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów w kształceniu zawodowym   – 540

01.12.2018r.  Organizacja zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych   – 442

01.12.2018r​.  Wprowadzamy dzieci w świat kodowania i programowania   – 407

04.12.2018r.  Kompetentny nauczyciel w strefie wychowawczej.   – 486

06.12.2018r.  Od zdania do opowiadania czyli o różnych formach kształcenia językowego w klasach początkowych  – 408

07.12.2018r.  Kompetencje nauczyciela szkoły zawodowej a efektywność kształcenia   – 536

08.12.2018r.  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.  -513

12.12.2018r.  Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego   – 463

13.12.2018r.  Bezpieczeństwo w Internecie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych    – 483

14.12.2018r.  Wsparcie procesu nauczania/uczenia się przedmiotów przyrodniczych narzędziami TIK  – 444

15.12.2018r.  Nowoczesne prezentacje multimedialne jako pomoc dydaktyczna nauczyciela.   – 535

15.12.2018r.  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego- I rok stażu   – 499

 

Opcje strony

do góry