Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
21.05.2018
Dariusz Kiszczak

'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi...' publikacja materiałów cz.II

Udostępniamy częśc II materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych'. Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak jest autorką prezentacji 'Zróżnicowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla szkoły ogólnodostępnej'; dr Aleksandra Borowicz, dr Renata Kołodziejczyk są autorkami prezentacji 'Dostępność materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'. Autorki pracują naukowo w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, 'Zróżnicowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów jako wyzwanie  dla szkoły ogólnodostępnej'

Myśl przewodnia 'Umiejętność udzielania sobie wzajemnie mądrego i skutecznego wsparcia, potrzebnego w zmaganiu się z przeciwnościami losu i dążeniu do osiągnięcia pełni człowieczeństwa, jest zarazem drogą i celem wychowania'.

'W przyjętych aktach prawnych dosyć jasno określone są prawa dziecka oraz prawa osób niepełnosprawnych, ale ich urzeczywistnienie natrafia na trudności już na etapie szczegółowych sformułowań dotyczących celów oraz form, zasad, metod i środków kształcenia'.

Prezentacja w załączniku.

 

 

Dr Aleksandra Borowicz, dr Renata Kołodziejczyk, 'Dostępność materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'

 

Warunki dostępności treści zawartych w podręczniku szkolnym: 
´Uczeń rozumie treść tekstu pod warunkiem, że trudne terminy, w tym wrażenia frazeologiczne, archaizmy, metafory i słowa o niskiej frekwencyjności, zostały wyjaśnione w słowniczku przy tekście.
´Uczeń rozumie treść tekstu pod warunkiem, że złożone struktury gramatyczno-semantyczne zostaną wyjaśnione.
´Uczeń rozumie treść tekstu pod warunkiem, że zostaną wyjaśnione fragmenty tekstu, np. w formie streszczenia, dodatkowego opisu lub przykładu.
´Uczeń rozumie treść tekstu pod warunkiem, że zostaną wskazane fragmenty tekstu powiązane semantycznie oraz ukazane, występujące między nimi, związki logiczne.

Prezentacja w załączniku.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz