Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
 • 17.09.2018
  Okolice poezji 'Jesienne Debiuty Poetyckie' 1998 - 2017

  Pani Renata Sugier, nauczyciel z V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jest autorką tekstu, w którym podsumowuje 20 lat realizacji projektu 'Jesienne Debiuty Poetyckie' 1998 - 2017' . 'Można zamknąć to refleksją, że Jesienne Debiuty Poetyckie tworzą niezwykłą przestrzeń dla dialogu „kandydatów na poetów” ze znanymi i cenionymi literatami, artystami, członkami ZLP oraz pracownikami naukowymi KUL Jana Pawła II'.

 • 20.06.2018
  "'Faraon' Bolesława Prusa i 'Świetna i najświetniejsza' Natalii Rolleczek jako powieści realistyczne i psychologiczne

  Powieść hiistoryczna 'Faraon' Bolesława Prusa z 1895 r. krytycy literatury powszechnie uznają za jedno z najwybitniejszych dzieł realizmu polskiego, niezwykłego tekstu, której fabuła jest osadzona w realiach starożytnego Egiptu. Jednym z bohaterów tej powieści jest Herhor, arcykapłan Amona, a następnie faraon. 'Świetna i najświetniejsza' równiez jest powieścią historyczną nawiązują do antyku egipskiego, ale innego okresu w dziejach Krainy Kem, do czasów schyłkowych, do powstania wspaniałego miasta Aleksandrii, lecz pod rządami administaracji Rzymu. Autor publikacji (dr Dariusz Kiszczak) porównuje te dwie powieści, uwypuklając artyzm 'Faraona' i 'Świetną...' jako ciekawą beletrystykę, która dorównuje wartościom estetycznym i poznawczym powieści Bolesława Prusa.

 • 08.06.2018
  Projekt 'Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika' - fundusze europejskie Erazmus Plus

  10-osobowa grupa uczniów klasy III O (technik budownictwa) Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie odbywała w dniach 13.05. - 26.05.2018 praktykę zawodową w Schkeuditz niedaleko Lipska w Niemczech w ramach programu Erasmus Plus. Uczniowie realizowali projekt 'Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika' w organizacji partnerskiej Vitalis GmbH.

 • 05.06.2018
  'Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących' - materiały 'Wsparcie uczniów...' cz. IV

  Prezentujemy książkę' Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących' (w wersji PDF) prof. Ewy Domagały-Zyśk z Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, którą otrzymaliśmy do publikacji po 'Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych' .

 • 04.06.2018
  Motyw pracy na wsi w poezji młodopolskiej na podstawie 'Wożą gnój' Jana Kasprowicza

  Pani Renata Sugier, nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie jest autorką scenariusza lekcji języka polskiego w klasie II liceum ogólnokształcącego: 'Motyw przyrody tatrzańskiej i motyw pracy w poezji młodopolskiej -'Wożą gnój' Jana Kasprowicza'. Temat: 'Wożą gnój' Jana Kasprowicza - postawa zgody czy buntu?

 • 28.05.2018
  'Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym' - materiały pokonferencyjne "Wsparcie uczniów..." cz.III

  9 maja br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych', zamieszczamy kolejną publikację pokonferncyjną, tym razem książkę 'Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym'(format PDF) pod red. prof. Ewy Domagały-Zyśk z Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II.

 • 21.05.2018
  'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi...' publikacja materiałów cz.II

  Udostępniamy częśc II materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych'. Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak jest autorką prezentacji 'Zróżnicowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla szkoły ogólnodostępnej'; dr Aleksandra Borowicz, dr Renata Kołodziejczyk są autorkami prezentacji 'Dostępność materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'. Autorki pracują naukowo w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 • 10.05.2018
  Materiały z konferencji 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...'

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych'.
  Profesor KUL, dr. hab. Ewa Domagała-Zyśk jest autorką artykułu 'Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu'. Podczas konferencji 9 maja br. w WBP im. H. Łopacińskiego wysłuchaliśmy referat Pani Profesor 'Projektowanie uniwersalne w nauczaniu w inkluzyjnej szkole ogólnodostępnej'. Wkrótce zamieścimy kolejne materiały z Konferencji.

 • 25.04.2017
  O czytaniu i nieczytaniu w szkole ponadgimnazjalnej z perspektywy polonisty

  Publikujemy część materiałów pokonferencyjnych 'Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych', która odbyła się 5 kwietnia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Pani Bożenna Jankiewicz, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, wygłosiła referat 'O czytaniu i nieczytaniu w szkole ponadgimnazjalnej z perspektywy polonisty'.

 • 25.04.2017
  Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa

  Publikacja części materiałów pokonferencyjnych. Dr Piotr Kalwiński, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wygłosił referat 'Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa' podczas konferencji "Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych 5 kwietnia 2017 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Wybierz Strony