Centrum LSCDN

Spotkania doradców z nauczycielami

Strona zawiera informację o spotkaniach z nauczycielami organizowanymi przez doradców metodycznych. Przy wykorzystaniu wyszukiwarki możemy wyselekcjonować interesujące nas spotkania np. konkretnego doradcy, przedmiotu nauczania bądź w określonym terminie. Jeżeli opcje w wyszukiwarce pozostawimy puste, na stronie wyświetlą się wszystkie spotkania, ale nieposegregowane.
Dane są uzupełniane na bieżąco przez doradców, nie ma więc konkretnego terminu w którym następuje aktualizacja. Strona jest zawsze aktualna!

Data spotkania (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

884
Wizyta w szkolnej bibliotece w Portugalii-doświadczenia z projektu Erasmus+
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet- link do spotkania otrzymają nauczyciele zapisani poprzez formularz:
https://forms.gle/UiDm6ndhx1btpekY6

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2022-01-30
godz. 16.30-17.30

Uwagi:

Informacje o zapisach można znaleźć również na grupie FB Bibliodoradca.

Nauczycielskie constans na zajęciach języka polskiego.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-01-30
godz. 18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Lekcja Enter2 - MODUŁ 4. TWORZYMY WŁASNE E-ZASOBY CZĘŚĆ 1. (POZIOM PODSTAWOWY)
Spotkanie prowadzi Hanna Głos
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Wszystkie przedmioty

Spotkanie online na Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-01-31
godz. 16.30 - 19.30

Uwagi:

W spotkaniu bioą udział uczestnicy projektu Lekcja Enter2 - grupa 1.
Link do spotkania otrzymują na adres e-mail

Co to znaczy funkcjonalnie wykorzystać​ utwór literacki ​w wypracowaniu maturalnym​ ​
Spotkanie prowadzi Marlena Wojnar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Marlena Wojnar
Język polski

Online- Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-01-31
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Zapisy na spotkanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUpCOzuUSdekS4FxjKP_WwuEvD4uv2o9zPke4Mq6lxTErbWw/viewform?usp=pp_url

Do zobaczenia,
Marlena Wojnar

Eksperymenty z wodą
Spotkanie prowadzi Mirona Sawicka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Guellard Małgorzata
Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski, sala 109

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-01-31
godz. 8.55-10.30

Uwagi:

Zapraszam na lekcję otwartą połączoną ze spotkaniem metodycznym. Po lekcji odbędzie się spotkanie metodyczne z omówieniem oglądanych zajęć i wykorzystanych metod pracy. Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie obecności mguellard@lscdn.pl

O edukacji małych dzieci inaczej – przegląd alternatywnych metod i form kształcenia w przedszkolu. Spotkanie I – Plan Daltoński
Spotkanie prowadzi mgr Katarzyna Małek
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Ścibak Ewelina
Wychowanie przedszkolne

Link do spotkania online
https://meet.google.com/oxq-veso-nhz

Nauczyciele przedszkoli

2023-01-31
godz. 19.00

Uwagi:

-
Lekcja otwarta: Mój rozwój - moja odpowiedzialność
Spotkanie prowadzi Magdalena Kozioł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kozioł Magdalena
Wychowanie do życia w rodzinie

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-01
godz. 12.40-13.25

Uwagi:

Udział w lekcji po uprzednim zgłoszeniu. Liczba miejsc ograniczona.
Link do formularza zgłoszeń

https://forms.gle/G3CnezHkFax9Czpf6

Spotkanie organizacyjne szkolnych opiekunów XIX konkursu informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Spotkanie w aplikacji Teams.
Link do spotkania został wysłany na adres szkolnego opiekuna XIX konkursu informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera", który przesłał listę laureatów.

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-01
godz. 17:30-18:30

Uwagi:

Listę laureatów szkolnych należało przesłać za pomocą ankiety:
https://forms.office.com/e/1samUk5Cdb

Analiza arkusza diagnostycznego grudzień 2022 – poziom rozszerzony gr. A
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-02
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu rozszerzonego
link do zapisów: https://forms.gle/HfetkFxRqmV9mbDMA

W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Analiza arkusza diagnostycznego CKE ZR grudzień 2022, gr. A
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-02
godz. 19:00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z zakresu rozszerzonego w formule 2023 - grudzień 2022, (analiza pod kątem wymagań egzaminu maturalnego, zadania podobne do utrwalenia)

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/HfetkFxRqmV9mbDMA

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Od inspiracji do działania, czyli jak powstała Biblioteka Motyli
Spotkanie prowadzi Małgorzata Jednoralska-Józefczyk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

online, Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-06
godz. 16:00-17:30

Uwagi:

Spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Dobre praktyki w bibliotece szkolnej.
Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/beemMg5Gn9RVS4hR6

Prowadzenie Małgorzata Jednoralska-Józefczyk, nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej Bolszewo Leśna, twórczyni Biblioteki Motyli

Pogranicze kulturowe, czyli „Miejsce” A. Stasiuka
Spotkanie prowadzi Beata Bojar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet - online

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-06
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Rejestracja na webinar poprzez link:
https://forms.gle/cpnHM7muEQbCfduG6

UWAGA!
Link należy skopiować i wkleić do przeglądarki.

Plan:
1. Omówienie problematyki i struktury opowiadania „Miejsce”
2. Opracowanie ćwiczeń przygotowujących do wszystkich form egzaminu maturalnego w oparciu o pracę z opowiadaniem Andrzeja Stasiuka


Zapraszam!
Beata Bojar

bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Strategie pracy z uczniami przygotowującymi się do EO.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-02-06
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Lekcja otwarta: Temat lekcji: Przewodnictwo eklektyczne materiałów - pogłębianie słownictwa.
Spotkanie prowadzi Dorota Król
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dorota Król
Język obcy zawodowy

Lekcja odbędzie się w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie w sali nr 106

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-07
godz. 12.40- 13.25

Uwagi:

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli języków obcych. Na lekcji będą wykorzystane metody TIK.

Potyczki językowe na Dzień Języka Ojczystego
Spotkanie prowadzi Aneta Szadziewska, Marlena Kowalska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Clickmeeting

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-07
godz. 18.30

Uwagi:

Spotkanie ma formę webinaru prowadzonego we współpracy eTwinning i w ramach grupy Humaniści na TIK tak. To pierwsze webinarium z cyklu Na skrzydłach bibliotek i we współpracy z eTwinning.
Obowiązują zapisy:
https://etwinning.pl/aktualnosci/jezykowe-potyczki-na-dzien-jezyka-ojczystego?fbclid=IwAR1GRmgw4DM-ESOSJZxy4YfsJj-GNL6X5dMGWOKm3YFL-qkoE2OL_NEpAQw

Spotkanie organizacyjne nauczycieli przedmiotów zawodowych w związku z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady zawodowej "Rok przed dyplomem"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Ewa Dębska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

Spotkanie w aplikacji Teams
Logując się na spotkanie proszę podać skrót nazwy szkoły, miejscowość

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-07
godz. 16:00-17:30

Uwagi:

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg2Yzc5NzAtZDEyYS00YTg3LTgwNTUtMGYzMTBmMDI1ODFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e10a43a8-bd3f-436d-af60-9779e8ce51bd%22%2c%22Oid%22%3a%22abd01ef4-50c5-48ac-8152-2889a9ad6d9f%22%7d

Analiza wyników egzaminów i diagnoz uczniów z matematyki
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Wojtowicz Elżbieta
Matematyka

Spotkanie online na Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-08
godz. 18.30 - 20.00

Uwagi:

Zaintereowanych nauczycieli proszę o zapisy przez formularz

https://forms.gle/u3UL3e4MPMTkDghL8

lub ewojtowicz@lscdn.pl

Aplikacje angażujące uczniów podczas uczenia (się) – Kahoot Grupa A
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-02-08
godz. 17.00

Uwagi:

Cele spotkania:
1. Poznanie środowiska aplikacji Kahoot.
2. Projektowanie zadania edukacyjnego za pomocą aplikacji.
3. Poznanie sposobów udostępniania zadania uczniom.
4. Podniesienie kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczyciela.


Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza do:
https://forms.gle/AAKEdFWMVqZsoSmE8

Lekcja otwarta - Z myślą o małżeństwie
Spotkanie prowadzi Magdalena Kozioł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Kozioł Magdalena
Wychowanie do życia w rodzinie

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-08
godz. 12.40-13.25

Uwagi:

Zaprezentowanie metody sześciu kapeluszy.

Udział w lekcji otwartej po wcześniejszym zgłoszeniu. Liczba miejsc ograniczona.
Link do formularza zgłoszeń:
https://forms.gle/se3ymaTjPp3JKQGu5

Analiza arkusza diagnostycznego grudzień 2022 – poziom podstawowy gr. B
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-09
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego
link do zapisów: https://forms.gle/kEK29vqFVhTcvABT9

W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Analiza arkusza diagnostycznego CKE ZP grudzień 2022, gr. B
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-09
godz. 19:00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z zakresu podstawowego w formule 2023 - grudzień 2022, (analiza pod kątem wymagań egzaminu maturalnego, zadania podobne do utrwalenia)

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/kEK29vqFVhTcvABT9

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Jak pozyskać środki na organizację wydarzeń kulturalnych w bibliotece szkolnej?
Spotkanie prowadzi Monika Rowińska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-09
godz. 17.00-18.30

Uwagi:

Obowiązują zapisy do 6 lutego!
https://forms.gle/dZs6GFGxFbWokZjp6
Link do spotkania otrzymają Państwo 6.02.2023r.

warsztaty z origami
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69, sala 7

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2023-02-09
godz. 17.15

Uwagi:

-
XIX Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Leszek Widz
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-10
godz. 8:30-13:30

Uwagi:

Organizatorzy XIX Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera, objętego honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Fundacji VCC zapraszają laureatów szkolnego etapu konkursu pod opieką nauczyciela do udziału w etapie regionalnym i podsumowaniu konkursu.

Regionalny etap konkursu odbędzie się dnia 10 lutego 2023 r.,
w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie ul. Długa 6, według następującego harmonogramu:

SZKOŁY PODSTAWOWE
8:30 – 8:45 Rozpoczęcie konkursu, powitanie przybyłych gości,
przedstawicieli szkół i uczestników konkursu
8:45 – 9:20 Regionalny etap konkursu – rozwiązywanie testów
9:20 – 10:00 Wykłady tematyczne /⁠dogrywki/⁠
10:00 – 10:25 Ogłoszenie wyników regionalnego etapu konkursu
dla szkół podstawowych
10:25 – 10:30 Podsumowanie konkursu dla uczniów szkół podstawowych

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
11:30 – 11:45 Rozpoczęcie konkursu, powitanie przybyłych gości,
przedstawicieli szkół i uczestników konkursu
11:45 – 12:15 Regionalny etap konkursu – rozwiązywanie testów
12:15 – 13:00 Wykłady tematyczne /⁠dogrywki/
13:00 – 13:25 Ogłoszenie wyników regionalnego etapu konkursu
dla szkół ponadpodstawowych,
13:25 – 13:30 Podsumowanie konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych


Na etap regionalny proszę o dostarczenie oświadczeń uczestników o wyrażeniu zgody na udział w etapie regionalnym konkursu /Oświadczenia zostały przesłane do szkół lub opiekunów zgłaszających uczniów do etapu regionalnego/

Zasady pracy z uczniem dyslektycznym podczas zajęć lekcyjnych - teoria i rzeczywistość.
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-02-13
godz. 18.00

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Biblioteka Marzeń
Spotkanie prowadzi Katarzyna Wyskocka
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

Google Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-15
godz. 17.30

Uwagi:

Obowiązują zapisy: https://forms.gle/RNpoHibrE2MLfwnU6

Spotkanie Sieci Współpracy Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Edukacji Wczesnoszkolnej - gr 4
Spotkanie prowadzi Renata Radlińska i Jerzy Bekas
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bekas Jerzy
Radlińska Renata
Wychowanie fizyczne

Szkoła Podstawowa Nr1 w Tomaszowie Lubelskim.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciele szkół podstawowych

2023-02-16
godz. 15.00

Uwagi:

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowe Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

Plan spotkania:
1. Prezentacja obszarów doradztwa metodycznego w ramach Sieci Współpracy nauczycieli
W-F i EW - "Nowoczesne formy pracy na lekcjach wychowania fizycznego".
2. Przedstawienie ciekawych gier i zabaw do wykorzystania w pracy z uczniami w szkole podstawowej - ćwiczenia praktyczne uwzględniające elementy współzawodnictwa, pracę w grupach, integrację uczniów oraz ćwiczenia śródlekcyjne.
3. Zasady bezpiecznej zabawy w terenie.
4. Poznanie potrzeb szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Spotkanie będzie miało charakter praktyczny (mile widziany strój sportowy).
Zapisy poprzez link:https://forms.gle/kFgCFNY3v6jtHrmL9
Zapraszają:
Renata Radlińska i Jerzy Bekas doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego LSCDN

Analiza arkusza diagnostycznego grudzień 2022 – poziom rozszerzony gr. B
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-16
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu rozszerzonego
link do zapisów: https://forms.gle/U9PYyzUyJkBRxBDJA
W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Analiza arkusza diagnostycznego CKE ZR grudzień 2022, gr. B
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-16
godz. 19:00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z zakresu rozszerzonego w formule 2023 - grudzień 2022, (analiza pod kątem wymagań egzaminu maturalnego, zadania podobne do utrwalenia)

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/U9PYyzUyJkBRxBDJA

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Patroni Roku 2023 – literatura, sztuka, historia
Spotkanie prowadzi Beata Bojar, Daniel Buchowiecki, Barbara Jaszak, Katarzyna Oborska, Małgorzata Sagan, Beata Samojluk, Beata Wasilewska-Wnuk, Marlena Wojnar
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bojar Beata
Język polski

Google Meet - online

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-20
godz. 16.30-19.30

Uwagi:

Serdecznie zapraszamy!
Beata Bojar

bbojar@lscdn.pl
tel. 665 913 765

Warsztat pracy Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
Spotkanie prowadzi Małgorzata Parcheta
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

online, platforma Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-02-20
godz. 16:30-18:00

Uwagi:

Zapraszamy na kolejne spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Dobre praktyki w bibliotece szkolnej.

Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/kotrRbJh9GT8xs5J9

Prowadzenie Małgorzata Parcheta, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie, ekspert do ds. awansu zawodowego nauczycieli bibliotekarzy

Szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"
Spotkanie prowadzi szkolni opiekunowie konkursu
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Hotelarstwo i turystyka
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

W siedzibie szkoły zgłoszonej do Olimpiady.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-20
godz. -

Uwagi:

Zgłoszenie szkoły do olimpiady następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie olimpiady https://lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/13691,Ogolnopolska-Olimpiada-Zawodowa-Rok-przed-dyplomem.html oraz przesłanie skanu karty zgłoszenia szkoły na adres olimpiadazawodowa@lscdn.pl do 15 lutego 2023 r.

Zgłaszając uczniów do olimpiady w określonej kwalifikacji, należy przesłać 15 pytań testowych obejmujących zakres nauczania tej kwalifikacji. Pytania powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przygotowującego je nauczyciela oraz nazwą szkoły i przesłane w pliku doc lub docx (z odpowiedziami) na adres olimpiadazawodowa@lscdn.pl Pytania będą wykorzystane do tworzenia zestawu pytań na etap ogólnoszkolny. W temacie e-mail należy podać kod kwalifikacji i nazwę szkoły.
Etap I dla uczniów - zadanie praktyczne.
Etap I przeprowadzony jest, w szkołach zgłoszonych do olimpiady, przez szkolne komisje konkursowe do 20 lutego 2023 r., na podstawie własnego opracowanego zadania praktycznego lub dostosowanych materiałów OKE, CKE.

Szkoły zgłoszone do olimpiady, otrzymają na adres szkolnej poczty e-mail formularz umożliwiający przesłanie danych laureatów olimpiady, który należy przesłać do 28 lutego 2023 r.

Szkolni laureaci - 3 uczniów z najlepszymi wynikami dla danego zawodu w szkole, biorą udział w etapie regionalnym, reprezentując macierzystą placówkę

Realne kształcenie kompetencji kluczowych
Spotkanie prowadzi Małgorzata Sagan
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Sagan Małgorzata
Język polski

Google Meet

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-02-21
godz. 18.30

Uwagi:

Zgłoszenia udziału: msagan@lscdn.pl

Analiza arkusza diagnostycznego CKE ZP grudzień 2022, gr. C
Spotkanie prowadzi Józef Jaśkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jaśkowski Józef
Matematyka

On-line: Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-23
godz. 19:00

Uwagi:

Zapraszam na spotkanie, na którym będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z zakresu podstawowego w formule 2023 - grudzień 2022, (analiza pod kątem wymagań egzaminu maturalnego, zadania podobne do utrwalenia)

Osoby zainteresowane proszę o zapisanie się na spotkanie:
https://forms.gle/k79jBZj3xkjjsy2v7

Kontakt: jjaskowski@lscdn.pl

Zabawy na wyciszenie dużej grupy
Spotkanie prowadzi Jolanta Bodo
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Bodo Jolanta
Zajęcia świetlicowe, bursy i internaty

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69, sala 7

Nauczyciele wychowawcy burs i internatów
Nauczyciele wychowawcy świetlic szkół podstawowych

2023-02-23
godz. 17.15

Uwagi:

-
Analiza arkusza diagnostycznego grudzień 2022 – poziom podstawowy gr. C
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Google Meet

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-02-23
godz. 19.00

Uwagi:

Zapraszamy na spotkanie, na których będzie analizowany arkusz diagnostyczny CKE egzaminu maturalnego z matematyki z poziomu podstawowego
link do zapisów: https://forms.gle/k79jBZj3xkjjsy2v7

W razie pytań proszę o kontakt: amuszynska@lscdn.pl

Aplikacje angażujące uczniów podczas uczenia (się) – Kahoot Grupa B
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-03-01
godz. 17.00

Uwagi:

Cele spotkania:
1. Poznanie środowiska aplikacji Kahoot.
2. Projektowanie zadania edukacyjnego za pomocą aplikacji.
3. Poznanie sposobów udostępniania zadania uczniom.
4. Podniesienie kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczyciela.

Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza
https://forms.gle/vdTjr5wyAyhY8ZXc7

Konferencja informatyczna CheckIT'2023
Spotkanie prowadzi Lubelska Wyżyna IT
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Wszystkie przedmioty

7.03.2023 - Lubelskie Centrum Konferencyjne
8.03.2023 - wykłady on-line
7-30.03.2023 - warsztaty na terenie szkół zainteresowanych tematyką warsztatów

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-03-07
godz. 8:00-14:00

Uwagi:

Check IT – jedno z największych wydarzeń informatycznych, skierowane przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, podstawowych, nauczycieli informatyki i nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.
Konferencja Check IT organizowana jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, w ścisłej współpracy z uczelniami, kołami naukowymi oraz specjalistami z branży IT, w ramach inicjatywy Lubelska Wyżyna IT.
Program wydarzenia i rejestracja - https://checkit.lublin.eu/

Hakuna matata, kompetycje uczniów i inne innowacje w bibliotece szkolnej
Spotkanie prowadzi Piotr Bielak
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Szadziewska Aneta
Tarasiewicz Joanna
Biblioteka

online, platforma Meet

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-03-07
godz. 17:30-19:00

Uwagi:

Spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Dobre praktyki w bibliotece szkolnej.

Zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/BiXmrNHPSUyP4CUDA

Prowadzenie Piotr Bielak, nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.Stanisława Konarskiego w Lublinie

Spotkanie komisji konkursowej - XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” - drugi etap.
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Waldemar Stoczkowski
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka

Konkurs prowadzony na platformie Moodle.
Spotkanie komisji na Google Meet.

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-03-07
godz. 14.00-16.15

Uwagi:

W spotkanie biorą udział nauczyciele powołani do komisji knkursowej. Link do spotkania zostanie przekazany poszczegolnym członkom komisji na adres e-mail.

Warsztaty: Platforma Nearpod jako narzędzie wspomagające aktywizowanie uczniów
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Barbara Turska
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
TIK dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych
Wszystkie przedmioty

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

ul. Długa 6, sala 94

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

2023-03-14
godz. 16:30-18:30

Uwagi:

Warsztaty organizowane są w ramach Wydarzeń towarzyszących checkIT'2023

Zapisy na warsztaty: https://forms.office.com/e/zaV7HDEw7K

Myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej Grupa A
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-03-29
godz. 17.00

Uwagi:

Cele spotkania:
1. Poznanie definicji oraz narzędzi myślenia krytycznego.
2. Projektowanie lekcji z zastosowaniem wybranego narzędzia w oparciu o cele PP.
3. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczyciela.

Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza
https://forms.gle/R9ahMVf3s8AD941GA

Regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej "Rok przed dyplomem"
Spotkanie prowadzi Bożena Jarmuł, Ewa Dębska, Jacek Misiuk
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena
Ekonomiczne przedmioty zawodowe
Gastronomiczne i spożywcze przedmioty zawodowe
Hotelarstwo i turystyka
Informatyczne przedmioty zawodowe
Mechaniczne, mechatroniczne i samochodowe przedmioty zawodowe

W woj. lubelskim etap regionalny odbędzie się w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-03-31
godz. 10:00-15:00

Uwagi:

Olimpiada dla uczniów
składa się z trzech etapów – szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego
Etap II – test zawodowy dla laureatów szkolnych, zostanie przeprowadzony 31 marca 2023 r. na podstawie testów przygotowanych przez organizatora w siedzibach placówek wytypowanych do organizacji etapu regionalnego. W woj. lubelskim w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, ul. Długa 6.
Reprezentacją uczniowską w czasie II etapu, będzie opiekował się Komitet Okręgowy Olimpiady.

Konkurs dla nauczycieli
składa się z jednego etapu - opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny);

https://lscdn.pl/pl/konkursy/olimpiada-zawodowa/13691,Ogolnopolska-Olimpiada-Zawodowa-Rok-przed-dyplomem.html

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA” - trzeci etap.
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Barbara Turska, Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyka

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul.Magnoliowa 8 w Lublinie

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-04-03
godz. 13.00-17.00

Uwagi:

W spotkaniu birą udział nauczyciele powołani do komisji Konkursu Wojewódzkiego Mistrz Komputera oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

Wspomaganie maturzystów przygotowujących się do egzaminu z matematyki
Spotkanie prowadzi Agnieszka Muszyńska-Brzyska. Józef Jaśkowski, Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Jaśkowski Józef
Muszyńska-Brzyska Agnieszka
Matematyka

Zapraszamy na stronę internetową stworzoną z myślą o nauczycielach nauczających matematyki w klasach maturalnych jak również o maturzystach przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki.
Na stronie publikujemy materiały w postaci miniarkuszy i arkuszy treningowych, w których zadania są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.
Materiały mogą służyć do różnych form pracy i współpracy nauczyciela z uczniem.

Zapraszamy do współpracy na stronę: https://sites.google.com/lscdn.pl/lppm/

Nowe materiały będą publikowane od 09.01.2023 roku do 17.04.2023 r.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-17
godz. (17.04.2023 rok, to data zakończenia publikacji w bieżącym roku szkolnym)

Uwagi:

W razie pytań (uwag), prosimy o kontakt z wybranym doradcą metodycznym.

Myślenie krytyczne w edukacji wczesnoszkolnej Grupa B
Spotkanie prowadzi Bożena Palikot
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Palikot Bożena
Edukacja wczesnoszkolna

Google Meet

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2023-04-19
godz. 17.00

Uwagi:

Cele spotkania:
1. Poznanie definicji oraz narzędzi myślenia krytycznego.
2. Projektowanie lekcji z zastosowaniem wybranego narzędzia w oparciu o cele PP.
3. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczyciela.

Zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o wypełnienie formularza https://forms.gle/aoDwuzZJ9ARn2Sni8

Podsumowanie Konkursu Wojewódzkiego "MISTRZ KOMPUTERA"
Spotkanie prowadzi Hanna Głos, Barbara Turska, Bożena Jarmuł
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Głos Hanna
Jarmuł Bożena
Turska Barbara
Informatyczne przedmioty zawodowe
Informatyka

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul.Bursaki 12

Dyrektorzy szkół podstawowych
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

2023-04-28
godz. 9.00-12.15

Uwagi:

Wszyscy uczniowie biorący udział w III etapie konkursu przyjeżdżają ze swoimi opiekunami do Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul.Bursaki 12 na uroczyste podsumowanie. Wzorem ubiegłych lat dopiero w czasie podsumowania uczniowie dowiedzą się, które miejsce zajęli.

Wspomaganie ósmoklasistów przygotowujących się do egzaminu z matematyki
Spotkanie prowadzi Elżbieta Wojtowicz, Ryszard Daczyszyn
Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Daczyszyn Ryszard
Matematyka

Zapraszamy na stronę internetową stworzoną z myślą o nauczycielach nauczających matematyki w klasach ósmych jak również o uczniach przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Na stronie publikujemy materiały w postaci miniarkuszy i arkuszy treningowych, w których zadania są zgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi.

Materiały mogą służyć do różnych form pracy i współpracy nauczyciela z uczniem.Zapraszamy do współpracy na stronę: https://sites.google.com/lscdn.pl/lppe8/Nowe materiały będą publikowane od 05.12.2022 roku do 08.05.2023 r.

Nauczyciele szkół podstawowych

2023-05-08
godz. (jest to data końca publikacji materiałów w roku szkolnym 2022/23)

Uwagi:

Jeśli macie Państwo jakieś pytania (uwagi), to bardzo proszę o kontakt (patrz harmonogram pracy doradców).

Ryszard Daczyszyn


do góry