Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
 • Data publikacji: 05.03.2015
  Ilość komentarzy: 0
  Program profilaktyczny z elementami biblioterapii i arteterapii

  Program został opracowany z myślą o najmłodszych uczniach, ponieważ w swojej pracy często obserwowałam ich zmagania z różnymi trudnościami życiowymi i sytuacjami kryzysowymi, zarówno w szkole, jak i poza nią. Już w tak młodym wieku dzieci stykają się z sytuacjami, gdy nierespektowane są normy moralne, etyczne i społeczne. Często też obserwują takie zachowania bądź są ich uczestnikami. Stykają się również z patologiami i uzależnieniami.

 • Data publikacji: 09.02.2015
  Ilość komentarzy: 0
  Budowanie prawidłowych relacji rodzice – dziecko, rodzice – szkoła

  Działalność rodziców w polskim systemie oświaty regulują akty prawne Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumenty międzynarodowe: Konstytucja Rzeczpospolitej, Ustawa o Systemie Oświaty, Konwencja o prawach dziecka, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, Konkordat miedzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.

 • Data publikacji: 26.01.2015
  Ilość komentarzy: 0
  Wychowanie ku prawdzie

  Najważniejszy dla współczesnej kultury dyskurs na temat wychowania i nauczania ciągle pozostaje w cieniu nagłaśnianych przez media sporów o rzeczy raczej drugoplanowe, choć niewątpliwie ważne w doraźnym funkcjonowaniu szkół. Dyskurs ten toczy się wokół sposobów osiągania zasadniczego celu, jakim jest ukształtowanie osobowości ucznia – umocowanie go w określonym systemie wartości, norm moralnych, wzorców, obyczajów.

 • Data publikacji: 22.12.2014
  Ilość komentarzy: 1
  Uwarunkowania etyczne zawodu nauczyciela

  Za Stefanem Pikusem z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku "etyka nauczycielska, to teoria moralności nauczycielskiej". Definiując etykę nauczycielską możemy powiedzieć, że jest to "zespół norm i dyrektyw, wynikających z tradycji zawodu, ducha kultury narodowej, z podstawowych wskazań etycznych przyjętych w danym społeczeństwie, a zastosowanych do wykonywania danego zawodu".

 • Data publikacji: 12.11.2014
  Ilość komentarzy: 4
  Postawa miłości w powołaniu nauczyciela

  Szczególnie ważnymi wartościami w zawodzie nauczyciela są: miłość, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, profesjonalizm i patriotyzm. I chociaż brzmią dzisiaj nieco inaczej, nadal są aktualne i niezbędne w pracy nauczyciela.

 • Data publikacji: 31.10.2014
  Ilość komentarzy: 3
  "Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w depresji" - materiały pokonferencyjne

  Dnia 27.10.2014 w LSCDN w Lublinie odbyła się konferencja "Od smutku do nadziei – pomoc uczniom w depresji", której organizatorem było LSCDN, a partnerami: Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej w Lublinie.

 • Data publikacji: 09.10.2014
  Ilość komentarzy: 1
  Od teorii do praktyki – WARTOŚCI trzeba uczyć przykładem

  Uczestniczyłam w bardzo ciekawej konferencji organizowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na temat "Wartości do szkoły, szkoła z wartościami". Wypowiedzi wielu prelegentów zainspirowały mnie do podzielenia się z Państwem tematyką ich wystąpień.

 • Data publikacji: 14.07.2014
  Ilość komentarzy: 1
  Wskazówki na lekcje Wychowania do życia w rodzinie

  Dwa pomysły na to, jak powiązać wiedzę z praktyką podczas realizacji przedmiotu WDŻ.