Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Ankiety

Edukacja międzykulturowa

Akty prawne związane z edukacją dzieci cudzoziemskich

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Praca z grupą: integracja, akceptacja różnorodności, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Realizacja podstaw programowych – indywidualizacja w odniesieniu do cudzoziemców

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uchodźców z PTSD (po przeżyciach traumatycznych związanych z działaniami wojennymi)

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Wiedza na temat globalnych migracji i sytuacji uchodźców na terenach objętych działaniami wojennymi

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Pomoc socjalna dla rodzin i dzieci cudzoziemskich

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Zasoby i atuty międzykulturowości szkoły – dobre praktyki

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Przygotowanie asystenta kulturowego w szkole

Proszę określić ważność zagadnienia w kontekście edukacji międzykulturowej w szkole.

Inne zagadnienia szkoleniowe (jakie?)
Preferowane formy doskonalenia
Preferowany czas odbywania szkoleń
Typ szkoły/placówki
Miejscowość, w której znajduje się szkoła/placówka
Specjalność / fumkcja
Imię i nazwisko, adres e-mailowy
Podanie w/w danych jest dobrowolne i ma jedynie na celu kontakt LSCDN z zainteresowanym nauczycielem.