Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Wydarzenia

11.05.2018
Dariusz Kiszczak

Podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

9 maja br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych'. Konferencję zorganizowały instytucje samorządu wojewódzkiego: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i WBP im. H. Łopacińskiego oraz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencję wsparły uniwersytety i szkoły wyższe: UMCS w Lublinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

  • 2
    2

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublina. 

W Konferencji uczestniczyło 110 nauczycieli, pedagogów i psychologów z województwa lubelskiego. 

Konferencję otworzyli: Andrzej Zieliński, dyrektor LSCDN oraz Tadeusz Sławecki, dyrektor WBP H. Łopacińskiego w Lublinie. Patronów honorowych Konferencji reprezentowali: Sekretarz Województwa Lubelskiego oraz wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

  • 2
    2

Prelekcje w ramach programu konferencji wygłosili:

Dr Aleksandra Borowicz, która przedstawiała referat prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak – Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 'Zróżnicowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla szkoły ogólnodostępnej'.

Prof. KUL, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk - Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - 'Projektowanie uniwersalne w nauczaniu w inkluzyjnej szkole ogólnodostepnej'.

Dr Renata Kołodziejczyk –  Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – 'Dostępność materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'.

Prof. dr hab. Alina Maciejewska - Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - 'Pułapki w kształceniu językowym uczniów niedosłyszących'.

Dr Agnieszka Dłużniewska – Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  – 'Nauczyciel – uczeń – klasa – tworzenie środowiska sprzyjającego kształtowaniu umiejętności pracy z tekstem u  ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi'.

Dr Agata Szabała-Walczuk – Katedra Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - 'Uczeń z problemami psychicznymi w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej - nowe wyzwania dla pracy wychowawczej i profilaktycznej'.

Prof. UMCS, dr hab. Jolanta Panasiuk – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  – 'Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole'.

  • 2
    2

Marcin Furman, 'Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego - 'Oferta bibliotek publicznych województwa lubelskiego dla seniorów i osób niepełnosprawnych'.

Alicja Ciszek-Roskal, wicedyrektor LSCDN - Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Konferencji przewodniczył dr Dariusz Kiszczak, LSCDN. 

Obsługa medialna Konferencji Polskie Radio 'Lublin'.

Konferencji towarzyszyła wystawa plac plastycznych nauczycieli z województwa lubelskiego.

W przyszłym roku szkolnym 2018/2019 organizatorzy planują drugą konferencję poświęconą problemom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:

Zakładanie nowego konta

W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.


Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:

Zarejestruj nowy profil