Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Oferta

Data publikacji 23.11.2017
Małgorzata Tetiurka

Druga edycja warsztatów dla nauczycieli języka angielskiego
z Beatą Ganczar

W odpowiedzi na liczne prośby organizujemy ponownie warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego, które poprowadzi Beata Ganczar, anglistka od 10 lat pracująca w szkołach angielskich. Pani Beata łączy znajomość realiów szkoły polskiej z doświadczeniami zdobytymi w szkołach w Londynie, a w swoich warsztatach porusza problemy, które stanowią wyzwanie dla każdego edukatora.

1. Motywowanie uczniów, czyli jak sprawić, żeby uczeń chciał bardziej niż nauczyciel

W czasie warsztatów nauczymy się jak wspierać uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, zgodnie z zaleceniami nowej Podstawy Programowej (Podstawa Programowa, pkt. 9). Dowiemy się, co zrobić, aby uczniowie przejęli odpowiedzialność za swoje wyniki w nauce i żeby zależało im przynajmniej tak samo jak nam.

Podzielę się z Państwem technikami, które od 10 lat stosuję z powodzeniem w londyńskich szkołach. Pomogą one w przeprogramowaniu myślenia uczniów z ‘fixed’ (sztywne podejście do nauki) na ‘growth mindset’ (rozwojowe podejście) i rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki (Podstawa Programowa pkt.7). Jednocześnie warsztaty dostarczą narzędzi potrzebnych w dążeniu do pełni rozwoju osobowego samych nauczycieli. Oprócz niezbędnej teorii poznamy dużo praktycznych ćwiczeń i metod pomagających w przeprowadzeniu zmian. Będziemy rozwiązywać problemy niemożliwe do rozwiązania, przeistoczymy się w karalucha, a potem w jurorów programu X-factor.

Termin: 10.12.2017 (niedziela), godz. 10.00 - 13.15.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 571.
 

2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia, czyli jak wyhodować lepszy mózg

Badania dowodzą, że mózg rośnie, adaptuje się i zmienia, a jego funkcjonowanie powinniśmy doskonalić przez nieustanną praktykę. Naszym zadaniem, jako nauczycieli, jest wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do opanowania przez niego umiejętności samodzielnego uczenia się (Podstawa Programowa pkt. 11, str. 18).

W trakcie warsztatu zaprezentuję gry, zabawy i ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej (PP pkt. 10,  str. 11). Wykorzystując moje doświadczenia ze szkół angielskich pokażę w jaki sposób kultywować w klasie deep learning czyli uczenie przez zrozumienie i doświadczenie, które przez to zapada w pamięć długotrwałą, odchodząc od shallow thinking, czyli prostego zapamiętywania wiadomości podawanych przez nauczyciela. Zademonstruję ćwiczenia możliwe do wykorzystania w standardowej klasie, gdzie mamy uczniów z różnego rodzaju potrzebami i stylami uczenia się. Zajmiemy się również zagadnieniem wspierania szczególnie zaniedbywanej w szkołach grupy uczniów - tych wybitnie zdolnych i utalentowanych.

Termin: 10.12.2017 (niedziela) Godz. 14.15 - 17.30.

Liczba godzin: 4, liczba miejsc: 15.

Miejsce: LSCDN, Lublin. Odpłatność: 100 zł

Rejestracja na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną: szkolenie nr 575.
 

Warsztaty odbywają się w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Dominikańskiej 5.

Na szkolenia przyjmujemy według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Rejestracja oraz dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem  na szkolenie.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto:

LSCDN w Lublinie
Bank Pekao SA. O/Lublin, nr 41 1240 5497 1111 0000 5004 6928

z dopiskiem: nazwisko i nr szkolenia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zgłoszenia bez dokonania wpłaty nie są brane pod uwagę.

Przypominamy także, że w świetle nowych przepisów faktury wystawiane są tylko i wyłącznie na nazwisko wpłacającego.

Beata Ganczar – absolwentka anglistyki, nauczycielka wszystkich przedmiotów w szkołach podstawowych w Londynie. Wcześniej nauczycielka w polskich szkołach podstawowych i średnich. Praca w angielskich szkołach, w centrum Londynu, dała jej możliwość obcowania z dziećmi z całego świata i stawienia czoła wyzwaniom związanym z wielokulturowością jej uczniów. Od czterech lat prowadzi szkolenia i wykłady podczas których dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniami i entuzjazmem. Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach na temat takich aspektów pracy nauczyciela jak np. P4C (Filozofia dla dzieci), singapurska matematyka, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe czy kreatywne sposoby oceniania postępów w nauce. Po godzinach – entuzjastka i nauczycielka jogi oraz amatorka podróży.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:
W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.

Przypomnij hasło
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:
zarejestruj się