Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN

Reforma edukacji 2017

Data publikacji 25.08.2017
Anna Radziwiłko

Konferencje informacyjno-szkoleniowe: Wdrażanie podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie i etyki

Materiały dla nauczycieli województwa lubelskiego i zaproszenie na spotkanie inicjujące działalność sieci.

Podstawa programowa WDŻ i etyki wspiera kształtowanie zachowań i postaw moralnie wartościowych. Istotnym założeniem nowej podstawy programowej było zwrócenie uwagi na indywidualną i społeczną wartość rodziny, pełnione przez nią funkcje, a także możliwość wspierania ich realizacji przez szkołę. Uczący ich nauczyciele powinni być w istotnym stopniu włączeni w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, znać i odpowiadać na sygnalizowane przez uczniów i rodziców oczekiwania w zakresie przygotowania ich do dorosłego życia. Wielu nauczycieli wyraziło chęć udziału w sieci samokształcenia zwłaszcza, że nie istnieją jeszcze podręczniki wspomagające nauczycieli w realizacji podstawy programowej.

Zapraszamy na spotkanie inicjujące dzialalność sieci dnia 30.09.2017 r. (sobota) o godznie 10.00 - 13.00 w siedzibie LSCDN w Lublinie ul. Dominikańska 5. Spotkanie będzie poświęcone diagnozie potrzeb nauczycieli, określeniu celów i tematów poszczególnych spotkań,  wypracowaniu zasad współpracy oraz wskazaniu ekspertów godnych zaproszenia na spotkania.

Zapraszamy do zapoznania sie z materiałami pokonferencyjnymi zamieszczonymi na stronie Ośrodka Rozwoju EdukacjiWiele wartościowych materiałów dydaktycznych znaleźć można również na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis” (http:// phronesis.org.pl/) oraz http://www.etykawszkole.pl/ 

 

Komentarz (0) dodaj komentarz

  • Brak komentarzy